Villa van Diepen

Private Villa, Almere NL, Project Team: René van Zuuk, Client: van Diepen family, Design: 1995, Completion: 1996, Area 147 m², Volume 450 m³

Nederlands:

Van alle locaties in het gebied Filmwijk-Zuid is het kavel van de familie van Diepen het meest ongelukkige. Het staat pal voor een hoogspanningsmast aan de rand van een rotonde. In tegenstelling tot de meeste andere kavels ligt het niet aan het water of heeft het de privacy van een gesloten straatzijde. Bij dit kavel ontbreekt het aan alles. Zelfs de stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaalden dat de tuin niet op het zuiden maar op het oosten moest liggen. Het enige pluspunt is dat er een parkje ten zuidwesten van het kavel ligt.

Om de bewoners van dit lastige kavel de nodige privacy te bieden is het huis als een burcht vorm gegeven. Tot 4 meter hoogte bevindt zich een vrijwel gesloten bakstenen gevel waarin zich enkele schietgaten bevinden. De bewoners hebben hun leefruimte op de eerste verdieping. De badkamer en de slaapkamers zijn gelegen op de begane grond.

De villa moest worden gebouwd met een zeer beperkt budget, echter was het mogelijk om het woonvolume te voorzien van een torsiedak. Het is een regelvlak welke gedragen wordt door zes houten portalen. De liggers van de portalen zijn houten balken die geklemd zijn tussen de houten kozijnen die het glas vasthouden. De horizontale windbelasting wordt in de portalen opgenomen door de uiteinden van de balken met spankabels aan de eerste verdieping te bevestigen. Door de torsie in het dak moest de bovenkant van de glasband onder het dak schuin worden afgesneden. 

English:

The spot of the Villa van Diepen is one of the most unfortunate locations in Filmwijk-Zuid in Almere. A high-tension power cable and a roundabout were two disadvantages of the location. In contrary with most of the other lots, this lot is not in the neighbourhood of water and does not have a closed side to the street. Urban planing dictate that the garden had to be on the east, and could not be placed on the much prefered south.

To provide the inhabitants their desirable privacy, the house is designed as a castle. Up to a height of 4 meters, thehouse is an almost completely closed brick box with some ‘loop-holes’. The family has it’s living room on the first floor. Windows are providing view from this livingroom. The bathroom and bedrooms are on the ground floor.

The villa has been built with a very small budget, just enough to create the tordated roof as a special feature. It is supported by six wooden portals. The beams of the portals are wooden beams that are clamped between the wooden frames that hold the glass. The horizontal wind load is included in the portals by attaching the ends of the beams with tendons to the first floor. Due to the torsion in the roof the upper side of the glass ribbon under the roof had to be cut off at an angle.

Comments Are Closed