Villa van Diepen

Private Villa, Almere NL, Project Team: René van Zuuk, Client: van Diepen family, Design: 1995, Completion: 1996, Area 147 m², Volume 450 m³

Nederlands:

Van alle locaties in het gebied Filmwijk-Zuid is het kavel van de familie van Diepen het meest uitdagend. In tegenstelling to de meeste andere kavels ligt het niet aan het water en heeft het niet de privacy van een gesloten straatzijde, maar staat pal aan een rotonde. Stedenbouwkundige randvoorwaarden bepaalden dat de tuin op het oosten moest liggen. Om de bewoners van dit gecompliceerde kavel de nodige privacy te bieden en te beschermen tegen de ronddraaiende, binnen schijnende koplampen is de villa als een burcht vormgegeven.

Tot 4 meter hoogte bevindt zich een gesloten donkere bakstenen gevel waarin zich enkele schietgaten bevinden. De bewoners hebben hun leefruimte op de eerste verdieping. Door de glasstrook van 360° lijkt het dak te zweven. De badkamer en de slaapkamers zijn gesitueerd op de bagane grond.

De villa moest gebouwd worden met een beperkte budget. Het was echter mogelijk het woonvolume te voorzien van een torsiedak. Het is een regelvlak dat gedragen wordt door zes houten portalen. De liggers van de portalen zijn houten balken die geklemd zijn tussen de houten kozijnen die het glas vasthouden. De horizontale windbelasting wordt in de portalen opgenomen door de uiteinden van de balken met spankabels aan de eerste verdieping te bevestigen. Door de torsie in het dak moest de bovenkant van de glasband onder het dak schuin worden afgesneden. Op de hoek leidt een betonnen buitentrap naar boven. De trapballustrade gaat over in een tuinmuur. Het robuuste stoer ontwerp won in 1999 de architectuur prijs van Almere.

English:

The spot of the Villa van Diepen is one of the most challenging locations in Filmwijk-Zuid in Almere. In contrary with most of the other plots, this plot lies not on the waterfront and does not have the privacy of a closed side to the street. Urban planning dictate that the garden had to be on the east. To provide the inhabitants privacy against the rotating and shining headlights, the house is designed as a stronghold.

Up to a height of 4 meters, the house is an almost completely closed brick box with some ‘loop-holes’. The family has it’s living room on the first floor. The 360° windows make the roof appear to be flooting. The bathroom and bedrooms are located on the ground floor.

The villa had to be built with a very small budget. It was however possible to just create the tordated roof as a special feature. It is supported by six wooden portals. The beams of the portals are wooden beams that are clamped between the wooden frames that hold the glass. The horizontal wind load is included in the portals by attaching the ends of the beams with tendons to the first floor. Due to the torsion in the roof the upper side of the glass ribbon under the roof had to be cut off at an angle. At the corner a concrete staircase leads outside. The ballustrade transforms into a garden wall. The robust design won the Almere architecture price of 1999.