Tentoonstelling cASLa

Exhibition, CASLa Almere NL, Project Team: René van Zuuk, Client: CASLa | Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap van Almere, Design: 2012

Nederlands:

De jubilieumexpositie inCASLa werd gehouden ter ere aan het 20 jarig bestaan van het architectenbureau René van Zuuk. De tentoonstellinglaat op 18 sokkels de stedenbouwkundige en architectonische maquettes zien van projecten die René van Zuuk de afgelopen twee decennia heeft ontworpen en gemaakt. Het bureau werkt sinds 1992 aan zeer uiteenlopende opdrachten. Naast de maquette zijn ook lichtbakken met daarin de thema’s die Rene van Zuuk hanteert, zoals de context van het ontwerp, het ruimtelijk spel, de patronen en de kenmerkende detaillering. Bij de tentoonstelling verscheen ook een jubileumboek, René van Zuuk Architecture, 1992 – 2012.

English:

The jubilee exhibition in CASLa was held in honor of the 20th anniversary of the architecturalfirm René van Zuuk. On 18 pedestals the exhibition displays the urban and architectural models of the projects René van Zuuk has designed and made the past two decades. The office has been working since 1992 on diverse assignments. In addition to the model there are also highlighted posters containing the themes of Rene Zuuk uses, as for example the urban context of the design, the spatial design, patterns and the distinctive detailing. With the exhibition appeared a jubileebook, René van Zuuk Architecture, 1992-2012.

Comments Are Closed