SUYDERSEEBOULEVARD

Apartments, Lelystad NL, Project Team: René van Zuuk, Wiola Gaura Client: Le Clercq Planontwikkeling, 24 woningen en 15 appartementen design: 2016-2019, Area: 4500m²

Omdat fase 3 de afsluiting vormt van de bebouwing uit de fasen 1 en 2 zal het hun architectuur moeten volgen. Dat gebeurt zonder de architectuur te kopiëren. Met het opdelen van de 39 wooneenheden in 15 appartementen en 24 grondgebonden woningen komt de verhouding overeen met de verhouding van de bestaande structuur aan de westzijde van De Suyderseeboulevard. Het is daarom logisch om de pleinwoningen en de landwoningen van eenzelfde architectuur te maken, hetzelfde DNA. Om dat te bewerkstelligen hebben we een module ontworpen met naar boven toe steeds verder

uitkragende gevels zodat er een plastische gevel ontstaat die we op verschillende manieren kunnen schakelen. Bij de pleinwoningen worden de modules ten opzichte van elkaar verschoven, bij de noordelijke landwoningen worden ze twee aan twee gespiegeld en bij de landwoningen aan de oostzijde staan ze op één rij. De toren krijgt op een grotere schaal een vergelijkbare plastiek. Tussen de west- en de oostzijde van de Suydersee Boulevard zit een hoogteverschil van 3 meter. Dit heeft tot gevolg dat landwoningen aan de noordzijde van het Vliegend Hert verlopen van drie naar vier verdiepingen. Daarbij blijven de bovenste verdiepingen op één lijn maar verloopt de hoogte van de begane grond zodat er bijzondere loft-woningen

ontstaan. Aan de oostzijde springt de verdieping halverwege het blok weer naar beneden zodat een aansluiting op de bestaande bebouwing mogelijk wordt. Een aansluiting in de hoogte met de bebouwing van blok 5 wordt niet gezocht. Ten eerste is de bebouwing aan de waterzijde van blok 5 veel te hoog ten tweede zorgt de knip voor het losbreken van de havenkom waardoor ruimtelijk de stedenbouwkundige

aansluiting ontbreekt. Wel hebben wij de landwoningen ontworpen als één kloek blok zodat ze een tegenwicht kunnen bieden aan de bombastische blokken van Batavia Haven.