SPIKVOORDE I

Apartments, Deventer NL, Project Team: René van Zuuk, Kersten Scheller, Wulf Oschwald, Christoph Mettler, Client: Woonbedrijf ledereen, Developer: Le Clercq Planontwikkeling bv, Start of design: 2003-2004, Completion: 2010-2011, Area: 890 m², Volume: 2.670 m³, Building costs: € 825.000

Spikvoorde is deel van "De Vijfhoek", een nieuwbouwwijk in Deventer. René van Zuuk was gevraagd om binnen dit gebied twee markante ontwerpen te presenteren. Hoewel de twee projecten (Spikvoorde I en II) verschillen in functie, volume en programma van eisen hebben de twee gebouwen een gezamenlijke architectonische structuur en vormentaal.

De locatie van dit project is vergelijkbaar met de eerste opdracht “Spikvoorde II”: een alzijdig open en stedenbouwkundige context. De twee projecten horen bij dezelfde 'familie'. Met het uitgangspunt van een architectonische “familie”, overtuigde het bureau de opdrachtgever en verzekerde zich vervolgens van de ontwerp-opdracht voor de zeven laagbouwwoningen. Het ontwerp is gebaseerd op dezelfde structuur: beginnend met een basisvorm welke zesmaal wordt herhaald door middel van een gecombineerde rotatie en verschuiving. Door het herhalen van dit algoritme ontstaat een concentrisch volume rond een omsloten binnenplaats. Het resultaat is een bouwblok zonder voor- en achterzijde, maar met een binnen en buiten.

De structuur is terugkerend, maar heeft tegelijkertijd twee opzettelijke afwijkingen. Om oriëntatie te vergemakkelijken en de notie van uniciteit te verbeteren, wordt de spleet tussen de verschoven 'taartpunten' gevuld en verbijzonderd op twee plaatsen. De uniformiteit en vereenvoudiging in de uitvoeringsfase wordt gehandhaafd, terwijl architectonische voorspelbaarheid wordt vermeden.