HOOGBOUWKAVEL

Hoogbouwkavel, Project Team: René van Zuuk, Marjo Korner, Sara Gonçalves, Kristina Savova, Jan Marx, Pedro Costa

Binnen de opgave zitten twee uitdagingen. De te hoge geluidsbelasting vanuit de A2, het spoor en de stadsbaan enerzijds en de grote hoeveelheid energie die opgewekt moet worden  (15.000 m2 PV cellen of gelijkwaardig) anderzijds. Omdat PV cellen op de daken drie maal zoveel energie opleveren als op de gevel wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de energie behoefte wordt opgelost in het horizontale vlak. De geluidbelasting moet opgelost worden binnen de woningen. Daarbij moet 30% van de verblijfsruimten of het verblijfsgebied aan een geluidsluwe gevel liggen. Om daaraan te kunnen voldoen zijn er twee opties.  Optie A; vervorm de indeling van plattegronden zodanig dat minimaal één verblijfsruimte aan een geluidsluwe gevel ligt en zorg ervoor dat de andere verblijfsruimten kunnen spuien via een tussenruimte. Optie B; vervorm het gebouw zodanig dat elke verblijfsruimte een stukje geluidsluwe gevel heeft en dat de grootste verblijfsruimte de mogelijkheid heeft van een terras aan een geluidsluwe kant.

Binnen het ontwerpproces hebben wij een ontwerp gemaakt voor  beide opties waarbij voor optie A gekozen is: een geluidsarm atrium waarin de balkons liggen. Dit was een mogelijkheid die door de gemeente werd voorgesteld.
Deze mogelijkheid leidt echter tot erg veel problemen ten aanzien van brandoverslag en ook is het niet duidelijk hoe groot het atrium zou moeten zijn om te voldoen aan de eisen.

Uiteindelijk hebben wij optie B uitgewerkt waarbij wij de vorm van het gebouw zodanig hebben geplooid dat elke verblijfsruimte minimaal één geluidsluwe gevel heeft.