BELVEDERE WOONTOREN

Apartments, Hilversum NL, Project Team: René van Zuuk, Ferdy Holtkamp, Kersten Scheller, Peter Hagelaar, Wulf Oschwald, Marcus Kistner, Client: NOVAFORM, Investor: Altera, design: 2004-2011, Area: 440 m²

Bij het ontwerp van de woontoren zijn we begonnen met een analyse van de stedenbouwkundige situatie. Het woongebouw komt in Hilversum te staan, in een gebied dat net na de oorlog gebouwd is en bestaat uit geschakelde woningbouw van vier lagen hoog. In de jaren tachtig zijn daar aan de zuidzijde een zestal woontorens bijgekomen. De nieuw te bouwen woontoren komt in het verlengde van de bestaande torens te liggen en vormt de afsluiting van de reeks.

De reeks eindigt precies in een bocht van de rondweg, de Oosterengweg; één van de hoofdwegen van Hilversum. Omdat de toren op de kop van de reeks ligt en aan alle zijden zichtbaar is, was het wenselijk om een alzijdig gebouw te maken met een duidelijke symmetrie. Daarnaast was er vanuit de gemeente de wens om een markant gebouw te maken met een sculpturale vorm zodat de bestaande reeks met een bijzonder gebouw wordt afgesloten.

Het kavel heeft een driehoekige vorm. Op een groot gedeelte van het kavel kan niet gebouwd worden als gevolg van de minimale afstand tot de erfgrens en de Bonnaleiding. Dit noopt tot een gebouw met een relatief klein grondoppervlak; een toren. De opdrachtgever wenst een toren met woningen van varierende grootte. Om aan die wens tegemoet te komen kraagt het gebouw naar boven steeds verder uit en wordt het vloeroppervlak dus steeds groter.

Constructief is de uitkraging mogelijk door aan beide zijden van de kern dezelfde hoeveelheid materiaal te verwerken; vergelijkbaar met de constructie van het melkmeisje die aan beide zijden dezelfde hoeveelheid melk in emmers draagt. Een gevolg van deze constructie is dat de plattegrond van de toren een kruisvorm krijgt.

De appartementen (55 stuks) worden overhoeks geplaatst zodat elk appartement twee oriëntatierichingen heeft, dit geeft een hoge mate van flexibiliteit bij het indelen van de plattegrond en zorgt ervoor dat elke bewoner een balkon heeft dat door de zon kan worden bereikt.