UTILITEITSBOUW

PAVILJOEN NIEUWE MARKT, Roosendal

In Roosendaal wil men de Nieuwe Markt in het centrum van de stad autovrij maken door een enorme parkeergarage onder het gebied aan te leggen. Toen in 2005 de aanbesteding voor de aannemers bijna afgerond werd besloot de gemeente om het paviljoen onderdeel uit te laten maken van de opdracht. Vandaar dat René van Zuuk Architekten benaderd werd om in een tijdsbestek van vijf weken een volledig ontwerp inclusief contractdocumenten te maken.

ICEBAR, Almere

De gemeente Almere wil met de herinrichting van de Grote Markt de horeca meer plaats geven voor terrassen. Het noordelijke deel van het plein zal in dat plan ongebruikt blijven. Een waterkunstwerk zou op dit weinig gebruikte deel een invulling aan deze leegte moeten geven. In plaats van louter een kunstwerk toont het ontwerp een bruikbaar waterpaviljoen. Door het toevoegen van een attractieve functie zullen er extra mensen naar dit gedeelte van het plein komen.

NIEDERWALDDENKMAL, Duitsland

Het Middenrijndal wordt gekenmerkt door zijn historische dorpen, kastelen en wijngaarden en uiteraard de Rijn die kronkelt door het golvende landschap. Het Osteinische Park kent 1.8 miljoen bezoekers die via auto bus of kabelbaan arriveren. Het park kan gezien worden als een entree voor het Rijndal. 

KINDERBOEDERIJ, Griftsteede, Utrecht

Midden in het centrum van Utrecht stond vroeger een gasfabriek. Toen deze fabriek gesloopt werd, bleek het terrein sterk vervuild te zijn. Na sanering van de grond is door de gemeente Utrecht besloten om een park aan te leggen en een milieu-educatiecentrum te realiseren.

ZILVERPARKKADE, Lelystad

Het project dankt zijn romantische naam aan de plaats waar het staat; het kantorencluster aan de Zilverparkkade in Lelystad. Conform de heersende trend naar verdichting in binnenstedelijke locaties tekende West 8 het stedenbouwkundige plan voor het gebied. Met een idyllische knipoog naar 17e eeuwse grachtenpanden staan de kantoren schouder aan schouder op smalle kavels. In de beperkte architectonische speelruimte die het compacte rijtje biedt, zijn de gevels nagenoeg het enige element om het kantoor een onderscheidende identiteit mee te geven.

DE HOGE VELUWE, Gelderland

Het Nationale Park De Hoge Veluwe een meervoudige opdracht uitgeschreven voor een visie op een ontwerp voor een nieuwe ontvangstgebouw. Morfologisch bestaat het nieuwe stedenbouwkundige plan uit platte dozen met als grondvormen een cirkel, een rechthoek en een ovaal. Vanuit de stedenbouwkundige analyse is het volume en de grove vorm bepaald van het project. Uitgaande van de ovale grondvorm zijn er verschillende bewerkingen op het volume toegepast zodat deze meer toegesneden wordt op de locatie en op de opgave.

BRANDWEERKAZERNE, Leerpark, Dordrecht

In de tweede brandweerkazerne van de stad Dordrecht zijn naast de brandweer ook de Technische Dienst, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) en lokalen voor het ROC (Da Vinci College) ondergebracht. Het nieuwe multifunctionele gebouw maakt onderdeel uit van het Leerpark; een gebied waarbinnen een intensieve samenwerking plaatsvindt tussen bedrijven en het ROC (Da Vinci College). De nieuwe brandweerkazerne dient dan ook als leer- en werkplek.

VRACHTGEBOUW 18, Panalpina, Schiphol

Panalpina, een van de grootste, internationale logistieke dienstverleners, heeft samen met Schiphol Real Estate een nieuw concept ontwikkeld voor een eerste linie vrachtgebouw langs de landingsbaan van Schiphol. Het kavel van 21.000 m² heeft een te bebouwen oppervlak van 100 bij 100 meter en ligt aan de A.S. Kraagbaan van Schiphol.

HOEKENRODE, Amsterdam

Het ontwerp is gelegen op een rechthoekig plein naast het nieuw station van Grimshaw in de Bijlmer, een van de buitenwijken van Amsterdam, en markeert de kruising van twee voetgangerspaden. De twee paviljoens begeleiden vanwege hun positie en vorm de wandelaars op hun weg van het nieuwe station naar het winkelgebied van de Bijlmer.

DIERENTHUIS, Almere

Dierenthuis is een stichting die kansarme honden en katten opvangt. De stichting moet hun huidig onderkomen verlaten en heeft in Almere de kans gekregen om een nieuw dierenopvang te realiseren. Op het driehoekige 4400 m² grote kavel mag alleen een hoek van 690m² bebouwd worden.