NATIONAAL HISTORISCH MUSEUM

Museum, Almere NL, Team: René van Zuuk, Fardy Holtkamp, Marijn van de Dool, Peter Hagelaar, Client: Municipality of Almere, Design: 2007, Area: 10.870 m², Volume: 55.000 m³

De Nederlandse overheid wil graag een nieuw museum dat de Nederlandse geschiedenis beschrijft. Verschillende steden hebben interesse getoond in dit project, waaronder Den Haag, Amsterdam en Almere. Dit voorstel is een ontwerp propositie in opdracht van de stad Almere.

Almere biedt met haar verse grond en haar relatief korte geschiedenis de ruimte en de mogelijkheden om de nodige afstand te nemen tot Nederland en tot haar geschiedenis, zowel mentaal als fysiek. De historie heeft nog geen stempel gedrukt op Almere en de ruimtelijke mogelijkheden zijn legio.

De locatie moet er één zijn die de onafhankelijkheid versterkt en letterlijk een bepaalde afstand heeft tot de rest van Nederland. Eigenlijk, het liefst een plek op het water. Daarom is er gekozen voor een locatie net voor de kust van Almere-pampus. Door deze keuze blijft het nationaal historisch museum in zekere zin los van het land en haar geschiedschrijving en krijgt het de ruimte en referentieloosheid die het nodig heeft.

Het museum rust aan de kust van Almere, ze fonkelt in het water of is verhuld in de mist. Maar bovenal heeft ze iets mystieks in het water. Een spanning,een dynamiek. De nieuwsgierigheid roept om de weg van het vaste land te verlaten en voet te zetten in het verleden. Bij elke stap die men zet,raakt men dieper verstrikt in het web van de geschiedenis van het Nederlandse erfgoed. Het gebouw is een attractieve baken gevuld met geschiedenis. Weggetrokken van het land om zo objectief mogelijk terug te kijken in het verleden van het land. Door haar dynamische vorm, een vreemd object maar door haar theatrale uiterlijk een ‘must see’ voor Nederland.