BEDIENINGSGEBOUW, HONDSRUGKANAAL

Control building for lock, Emmen NL, Project Team: René van Zuuk, Peter Hagelaar, Joe Scragg, Anja Rademaker, Client: Municipality of Emmen, Start of design: 2011, Area: 66 m², Volume: 200 m³, Building costs: €100.000

De provincie Drenthe realiseerde in 2013 een nieuwe vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. Het kanaal voert dwars door het Oosterbos en over de Hondsrug. Om de diverse hoogteverschillen op te vangen zal het nieuwe kanaal een aantal sluizen bevatten. Waaronder een koppelsluis, twee sluizen achter elkaar, waarbij een hoogteverschil van 5 meter wordt overwonnen. De opdracht omvat naast het onderkomen voor een sluiswachter ook een aantal publieke toiletten.

De sluis wordt voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart, maar biedt ook voor passerende wandelaars en fietsers een recreatieve meerwaarde. Het aanleggen en binnen manoeuvreren van bootjes levert immers een aangenaam schouwspel op. In het ontwerp hebben we het ideale zicht van de sluiswachter willen delen met de passerende bezoeker om hem extra bij het schouwspel te betrekken. Op het gebouwtje hebben we een platform met een uitkijkpunt gemaakt, welke met een trap vanuit de publieke zijde bereikbaar is.

De uitwerking en materialisatie refereert aan een industrieel verleden, hetgeen het historiserende karakter van het gehele kanaal zal ondersteunen.