WEERWATER-KAPEL

Multicultural chapel, pavilion, Project Team: René van Zuuk, Dirk de Groot, Design: 2014, Floor area: 80 m²

Almere is een moderne tuinstad met groene en blauwe aders die direct tot in de stadscentra lopen. Vanaf het begin is de relatie tussen de stad en de natuur met zorg vormgegeven en door de foundingfathers vurig bewaakt. De eerste bewoners kwamen vanuit de stad Amsterdam in een opgroeiende groene oase terecht. Nog steeds zijn de ruimte, het water en de natuur de beste sellingpoints van Almere. De Growing Green City beweging sluit perfect aan bij de ontwikkeling die Almere heeft doorgemaakt. Het is belangrijk dat er vanuit de bestaande stad gekeken wordt hoe de stad zich verder kan ontwikkelen. Hoe de bestaande kwaliteiten behouden en versterkt kunnen worden en waar men nieuwe accenten kan leggen. Het rondje Weerwater past uitstekend in die gedachte. Qua functies heeft het Weerwater al veel te bieden. Er is een rondvaartboot, een waterskibaan, kano- en zeilbotenverhuur, een camping en een jachthaven. Op dit moment wordt het Weerwater omkaderd door de A-6, twee parken, woningbouw, zwem- en watersport en het wereldberoemde stadscentrum van Rem Koolhaas. Een volledig nieuw gelaagd centrum in een hoge dichtheid, met een harde onderkant maar met daken die veelal voorzien zijn van groen en tuinen.

De architectuur en stedenbouw van het stadscentrum zijn van een zeer hoge kwaliteit echter de relatie met het Weerwater is moeizaam. Recent is die relatie iets verbeterd door het toevoegen van een pier, een plek waar je dicht bij het water kan komen. Om het gebruik van de pier te vergroten stellen wij voor om de pier iets te verlengen en te beeindigen met een multiculturele kapel. Een functie die in elke volwaardige stad voorhanden is maar die in het centrum van Almere nog ontbreekt. Een plaats dicht bij het stadhuis waar de Almeerder kan trouwen maar ook een plaats dicht bij het ziekenhuis waar men kan rouwen. Een locatie voor een kerststal in december en een ruimte voor stilte, bezinning of kleine bijeenkomsten gedurende de rest van het jaar. In architectuur moet het milieuvriendelijke bouwwerkje passen bij het stadscentrum en krachtig genoeg zijn om een eigen positie te verwerven. De Kapel zal bijdragen aan het welzijn van de Almeerder en zal een goed voorbeeld zijn van de breedte van het gedachtegoed van de Growing Green City beweging.