Pier Weerwater

Pier, Art object, Project Team: René van Zuuk, Kersten Scheller, Dirk de Groot, Design: 1999 / 2013, Floor area: 1600 m²
Nederlands:

De opdracht van de pier in het Weerwater in Almere dateert uit 1999. De pier was onderdeel van drie opdrachten voor het stadscentrum in Almere. Naast het appartementencomplex 'The Wave' werd ook de opdracht voor een brug en de pier uitgegeven. De projecten zijn voltooid in 2004.

Het ontwerp van de oorspronkelijke pier, 200 meter lang, bestond uit een houten loper bestaande uit 10 stroken van 0.8 meter breed. Deze stroken zouden naar het einde van de pier toe golvend naar beneden lopen, van 1050 milimeter naar 450 milimeter boven het water. De pier was aanvankelijk bedoeld als toegangsweg, een route leidend van het stadscentrum naar een nog te bouwen restaurant in het Weerwater. Het restaurant bleek echter niet rendabel waardoor in 2004 besloten is slechts de helft van de pier te realiseren. De komst van het veiligheidsmuseum P!T in het stadscentrum van Almere was de aanleiding om het resterende deel van de pier af te bouwen.
Uitgangspunt bij het nieuwe ontwerp waren de bestaande pier en het nieuwe stedenbouwkundige plan. Het ontwerp is een voortzetting van de ingeslagen weg met een golvend houten dek. Het stedebouwkundig plan gaf aan dat er aan het einde een maritiem licht element van minimaal 3 meter hoogte moest komen. Voor het aanleggen van zowel de historische schepen van het P!T museum als rondvaart- en plezierschepen, werden aanleghoogtes gevraagd tussen de 500 en 1000 millimeter boven het water. Het houten dek van de pier lost deze hoogteverschillen op met lange vloeiende lijnen aan de westzijde van de pier. Het houten dek eindigt in een grote vloeiende golf van circa drie meter hoog, een uitzichtpunt, waaronder zich een groot heklicht bevindt. Hier kan de bezoeker altijd uit de wind en de regen zitten. Het heklicht heeft de nautische kleuren rood, groen en wit. In het donker worden de vlakken verlicht en zijn de kleuren van grote afstand zichtbaar.
English:
The commission for the pier in the Weerwater in Almere dates from 1999. The pier was part of three commissions for the city center of Almere including the pier, an apartment block 'The Wave' and a bridge. The last two projects were completed in 2004.
The design of the original pier, from 200 meters long, consisted of a wooden runner build up from 10 strips of 0.8 meters wide, which sequentially and wavy proceeded from a height of 1050 mm above the water to a height of 450 mm above the water. Originally the pier was intended as an access road to a restaurant in the Weerwater at the end of the pier, a route leading from the city center to a place where you can sit and eat very close to the water. The restaurant turned out to be not profitable and therefore only half of the pier was realized. The incorporation of the P!T museum in the new city center was the reason to build the remaining part of the pier
The starting points for the new design were the existing pier and the new urban plan. Our solution was a continuation of the chosen path with a wavy wooden deck. The new urban plan indicated that a vertical maritime light from at least 3 meters high had to be added on the end of the pier. For the mooring of various vessels, both the ships of the P!T museum and cruise- and pleasure vessels, mooring heights were requested between 50 and 100 centimeters. The wooden deck of the pier solves the problem of the differences in height with long flowing waves at the west side of the pier. The undulating wooden deck finishes in a great smooth wave of about three meters high, a viewpoint, under which a large stern light is located. Here visitors can sit protected against rain and wind. The stern light has the nautical colors red, green and white. The faces of the stern light are illuminated by night making the colors of the light visible from a great distance.