Paviljoen Roosendaal

Entrance parking garage, Shops, Lunchroom, Offices, Roosendaal NL, Project Team: René van Zuuk, Kersten Scheller, Chimo Vila-Belda, Jorrit Spel, Client: Municipality of Roosendaal, Start of design: 2005-2006, Completion: 2007, Area: 620 m², Volume: 4.000m³, Building costs: €1.600.000

Nederlands:

In Roosendaal wil men de Nieuwe Markt in het centrum van de stad autovrij maken door een enorme parkeergarage onder het gebied aan te leggen. De gemeentelijke prijsvraag voor de nieuwe inrichting van het plein, in feite het dek op de tweelaagse kelder, werd gewonnen door Quadrat Stedebouw en Landschap. Zij stelden voor om het plein te bestraten met bruine en rode stenen, om vijftien bomen te laten planten, drie parkeergarageopgangen te maken en om een stadspaviljoen te plaatsen in de vorm van een ovaal. Het stadspaviljoen zal dienst doen als restaurant en lunchroom. 

Toen in 2005 de aanbesteding voor de aannemers bijna afgerond werd besloot de gemeente om het paviljoen onderdeel uit te laten maken van de opdracht. Vandaar dat René van Zuuk Architekten benaderd werd om in een tijdsbestek van vijf weken een volledig ontwerp inclusief contractdocumenten te maken. Door de korte tijd die gelaten werd voor het ontwerp is de stedebouwkundige vorm direct overgenomen in het ontwerp. 

Het idee achter het stedenbouwkundigvoorstel was dat het paviljoen de markt in tweeën zou delen, waarbij twee delen zouden ontstaan die ruim aan zouden voelen maar die wel meer eigen karakter op zouden leveren. Binnen de gedachte van het stedenbouwkundig plan zou het paviljoen terrassen boven maaiveld bevatten. Deze terrassen zouden dan uitzien over de marktactiviteiten die tweemaal per week het plein bezetten. René van Zuuk heeft deze terrassen als aanleiding genomen om het plein op te laten lopen zodat deze openbare ruimte zouden worden. De toegangen van de terrassen naar het gebouw worden gevormd door knippen in het oplopende vlak. Door deze opzet is een openbare tribune gevormd die niet alleen op marktdagen maar ook tijdens optredens gebruikt kan worden. Aan de zuidzijde loopt de tribune naar zijn hoogste punt. Daar vormt het gebouw een uitkraging over de hoofdtoegang tot de parkeergarage. Deze oplossing zorgt ervoor dat er nog tot diep in de parkeergarage daglicht binnendringt. 

Om er voor te zorgen dat de knippen in het dak gemaakt zouden kunnen worden is het hele gebouw opgezet in een stalen raster met een afmeting van 4,2 bij 4,2 meter.

Het raster valt hier samen met de entree waardoor deze extra benadrukt wordt en een nieuwe richting op het plein introduceert die de ruimte meer dynamisch maakt. Het originele plein dateert van de jaren zeventig, met haar bijbehorende koude en monotone architectuur. Het nieuwe stedenbouwkundig plan geeft het plein warmte met de keuze voor baksteen en nieuwe bomen. Het nieuwe paviljoen is ontworpen om deze nieuwe richting kracht bij te zetten. Samen vormen ze een katalysator voor verdere vernieuwingen in het stadscentrum. 

English:

In 2001 the city of Roosendaal (a provincial town in the southwest of the Netherlands) decided to ban cars from the New Market in the centre of town by building a huge two storey underground parking. In order to create a new public square the city of Roosendaal asked the urban design office Quadrat to make a proposition. In their scheme they proposed to pave the square with red and brown brick, plant 15 trees, make three exits for the underground parking and as the most visible and important element they proposed a restaurant and coffee pavilion in the form of an oval. 

In 2005 a public design and construction bidding for contractors was organised. Just before they had to submit their entry to the city, the municipality decided to include the pavilion as well. Therefore they asked the office of Rene van Zuuk to make a design for the pavilion including the contract drawings over a very short span (5 weeks), due to these limitations there was no time to make big changes in the urban scheme and the location and the form of the pavilion was copied from the original urban proposal. 

The idea behind the urban proposal was that the pavilion would divide the square in two parts in such a way that you would still have the feeling of being on one big square. Because of the market activities which occupy the entire square twice a week, the terraces of the pavilion needed to be placed above the ground floor. Originally the terraces could only be reached by going through the pavilion. Rene van Zuuk decided to make the terraces accessible from the outside of the building as well so you can walk from the square up onto the sloped roof to the terraces letting the roof become a public area. The entrances from the roof to the building are made by cuts in the sloped surface giving every floor its own terrace. The rest of the roof acts as a big stage which allows artists to give performances in front of the building. On the south side the pavilion reaches its highest point. This part of the building cantilevers over the main entrance of the parking garage allowing daylight to penetrate deep into the two levels below. 

In order to make the cuts in the roof and to accommodate the cantilevering part of the building, the structure is made by a simple braced steel grid of 4.2m x 4.2m and 3 m high.

The orientation of the grid coincides with the location of the entrance of the main shopping passage. This results in a new direction on the square making the space more dynamic. The original square dates from just after the war until the 1970's, the architecture was cold and the color monotonous. The new urban scheme is warm in nature thanks to the trees and use of brick. It was obvious that the pavilion should blend in with this character and therefore wood was the most appropriate choice of material. Because the quality of most of the original buildings around the pavilion is not that high, the urban scheme and the new pavilion have to work together as a catalyst to upgrade this part of the city.

Comments Are Closed