Niederwalddenkmal

Visitor center, Information center, Cafe, Shop, Rüdesheim am Rhein DE, Project Team: René van Zuuk, Peter Hagelaar, Anja Rademaker, Joe Scragg, Client: Land Hessen DE, International competition 2011- honorable mention, Area: 625 m², Volume: 3.000 m³, Building cost: €1.000.000

Nederlands:

Het Middenrijndal wordt gekenmerkt door zijn historische dorpen, kastelen en wijngaarden en uiteraard de Rijn die kronkelt door het golvende landschap. Het Osteinische Park kent 1.8 miljoen bezoekers die via auto bus of kabelbaan arriveren. Het park handelt dan ook als een entree voor het Rijndal. 

De bezoekers wordt verwelkomt door enorme uitzichten over het uitgestrekte landschap rondom de Rijn. Er is sprake van een bizarre combinatie tussen historische gebouwen en toeristen-voorzieningen. Helaas is de historische bebouwing, in het bijzonder bij het Niederwalddenkmal, visueel ondergesneeuwd door de bestaande cafés en de voorzieningen. Het café doet afbreuk aan het landschap door zijn hoekige vorm en vreemde materialen. Het past dan ook niet bij de historische bebouwing van Niederwaldenkmal en het nabijgelegen Monoteros. Door de versnipperde voorzieningen is er een complexe, verstrooide omgeving. Dit kan ongedaan worden gemaakt door alle voorzieningen in één gebouw te plaatsen. 

De bestaande stenen muren mengen naadloos met de omgeving; dit wordt ook als uitgangspunt van het concept beschouwd. Het type steen wordt op grote schaal gebruikt in de omgeving, om wegen te begrenzen, als basis voor het grote monument en als prominent materiaal voor de Knight's hall – door deze steensoort te gebruikten als hoofdmateriaal heeft het concept een ruimere stedelijke context. De bestaande gebouwen laten al zien dat een gevarieerd pallet aan materialen niet in het landschap past. 

Het doel van het project is om het nieuwe bezoekerscentrum stilletjes te verweven met het landschap zonder een duidelijk architectonisch statement te maken, hierdoor vermijd ze de confrontatie met het Monopteros. Een kubistische vorm is dus ongunstig en het ontwerp bestaat dan ook uit slechts één verdieping, grotendeels verborgen onder de grond. 

Horizontale ramen en gebogen muren begeleiden bezoekers naar de entree, deze geeft het midden aan van de grootste golf. De souvenirwinkel en informatiebalie zijn links geplaatst en het cafetaria rechts. Aan de achterzijde van het gebouw zorgen de toiletten voor een scheiding tussen souvenirwinkel en cafetaria. De toiletten zijn toegankelijk van beide functies, en ook onafhankelijk te gebruiken via de hoofdingang. Het bestaande café is vervangen door een terras met spectaculair uitzicht over het Rijndal. 

English:

The Middle Rhine Valley is characterized by its historical towns, castles, vineyards and indeed the Rhine which meanders between the undulating landscape. Acting as an entrance to the Rhine Valley, the Osteinische Park has over 1.8 million visitors who are arriving by bus, car or cable car. 

The visitors are greeted by views over the vast countryside which houses the Rhine. There is a bizarre combination of historical buildings and tourist ammenities. Unfortunately, the historical buildings, especially the Niederwalddenkmal, are visually dominated by the cafe and ammenities. The cafe scars the landscape with its angular building type and foreign materials which detracts from the Niederwalddenkmals and the nearby Monopteros. The signs that currently litter the landscape illustrate the complexity of the scattered arrangement of the ammenities, by housing them all in one modest building the signs can be retired. 

The existing stone retaining walls blend seamlessly into the environment; it is on this premise that the concept of the proposal is conceived. This type of stone is used extensively in the surrounding area, bordering roads, the base for the large monument and the prominent material used for the Knight's hall – in using this stone as a base material it gives the proposal a wider urban context. The existing buildings demonstrate that using a varied pallette of materials doesn't fit with the landscape. 

The aim of the project was to weave the new visitor centre into the landscape quietly with no major architectural expression, thus avoiding coming into competition with the Monopteros. To create a cubic form is therefore unfavourable and so the design is over one floor partially hidden underground and extending the existing stone wall. 

Horizontal windows and curved walls lead vistors to the main entrance, this is marked at the middle of the largest bay. The giftshop and information are to the left and the cafeteria to the right. In the rear of the building are the toilets which divide the shop and the cafeteria, they can be entered by either side or act independently via the main entrance. The existing cafe is replaced by a terrace which provides spectacular views across the Rhine.

Comments Are Closed