Nationaal Historisch Museum

Museum, Almere NL, Team: René van Zuuk, Fardy Holtkamp, Marijn van de Dool, Peter Hagelaar, Client: Municipality of Almere, Design: 2007, Area: 10.870 m², Volume: 55.000 m³

Nederlands:

De Nederlandse overheid wil graag een nieuw museum dat de Nederlandse geschiedenis beschrijft. Verschillende steden hebben interesse getoond in dit project, waaronder Den Haag, Amsterdam en Almere. Dit voorstel is een ontwerp propositie in opdracht van de stad Almere.

Almere biedt met haar verse grond en haar relatief korte geschiedenis de ruimte en de mogelijkheden om de nodige afstand te nemen tot Nederland en tot haar geschiedenis, zowel mentaal als fysiek. De historie heeft nog geen stempel gedrukt op Almere en de ruimtelijke mogelijkheden zijn legio.

De locatie moet er één zijn die de onafhankelijkheid versterkt en letterlijk een bepaalde afstand heeft tot de rest van Nederland. Eigenlijk, het liefst een plek op het water. Daarom is er gekozen voor een locatie net voor de kust van Almere-pampus. Door deze keuze blijft het nationaal historisch museum in zekere zin los van het land en haar geschiedschrijving en krijgt het de ruimte en referentieloosheid die het nodig heeft.

Het museum rust aan de kust van Almere, ze fonkelt in het water of is verhuld in de mist. Maar bovenal heeft ze iets mystieks in het water. Een spanning,een dynamiek. De nieuwsgierigheid roept om de weg van het vaste land te verlaten en voet te zetten in het verleden. Bij elke stap die men zet,raakt men dieper verstrikt in het web van de geschiedenis van het Nederlandse erfgoed. Het gebouw is een attractieve baken gevuld met geschiedenis. Weggetrokken van het land om zo objectief mogelijk terug te kijken in het verleden van het land. Door haar dynamische vorm, een vreemd object maar door haar theatrale uiterlijk een ‘must see’ voor Nederland.

English:

The Dutch government would like to build a new museum that traces Dutch history. Several cities have shown interest in this project, including the Hague, Amsterdam, and Almere. This proposal is the design proposition commissioned by the city of Almere.

Almere, the youngest city in the the Netherlands, was built on new ground reclaimed from the sea. This unique position creates the possibility of taking an objective view toward Dutch history, both mentally and physically, as history has not yet left a mark on the city.

The location of the project should amplify the complete independence that creates a real distance from the rest of the Netherlands. The location is actually placed in the water. That is why it is set in front of the coast of Almere Pampus. Due to this choice the National Historic Museum stands apart from its country and heritage and obtains the space it needs to stay unbiased.

The museum rests on the coast of Almere; she flickers in the water and has a thin misty cloud around her. She is a mystical object in the water with a certain tension and dynamic. Curiosity takes you from the road on the mainland and puts you on a voyage into history. With every step you take you become increasingly entangled in the web of Dutch history. The building is an appealing beacon filled with this history. It has left the mainland to review the country and its history from a distance. The museum’s dynamic shape is unusual, but the theatrical appearance makes it a "must see” experience for the Netherlands.