Na-Druk-Geluk-Brug

Bridge, Amsterdam NL, Project Team: René van Zuuk, Client: Municipality of Amsterdam, Start of design: 2004, Completion: 2010, Floor area: 940 m², Cost: €1.974.000

Nederlands:

De Na-Druk-Geluk-Brug is onderdeel van de vernieuwde openbare ruimte rondom het vernieuwde Olympisch Stadion in het Noord-Zuid as gebied van Amsterdam. In materialisering en vormgeving heeft de brug een geheel eigen identiteit waardoor deze los staat van de twee werelden die zich aan weerszijden van het water bevinden. De eigen identiteit in de vormgeving van de brug wordt verder versterkt door een minimale detaillering. In de bewegingsrichting naar het Olympisch stadion toe bevindt zich een uitkijkpunt.

Door een omloop wordt de voetganger gedwongen om zijn focus te verleggen van de brug naar de omgeving. Tevens wordt op deze plaats de relatie van de brug met het water versterkt door een gat in het brugdek en wordt de voetganger geconfronteerd met een geheel ander beeld van de brug dan men van de zijkant zou vermoeden. 

Het programma van eisen schreef een doorvaarhoogte van 2.4 meter voor en een doorvaarbreedte van 20 meter. Omdat de waterweg een breedte heeft van 40 meter en de brug in één keer deze breedte moest overspannen werd de constructiehoogte 1.2 m.

Deze afmetingen in combinatie met een maximale voorgeschreven helling voor het voetgangers brugdek van 4% zorgen ervoor dat het auto- en voetgangers-gedeelte van de brug zijn opgesplitst. Het autodek met een grotere helling ligt op de liggers en het voetgangersdek met de kleinere helling wordt onder aan de ligger gehangen.

Vanaf de zijkant zijn de afzonderlijke lijnen met elk hun eigen geometrische eigenschappen visueel samengebracht tot één geheel, waardoor ze de eigen identiteit van de brug versterken.

English:

The “Na-Druk-Geluk-Brug” is part of the new public space around the Olympic stadium in the Noord-Zuid As area of Amsterdam. The 1928 Olympic stadium was completely renovated and updated to contemporary standards in the late nineties while considering the spirit of the original design made by Jan Wils.

The stadium is named in one breath with Berlage's famous Plan Zuid because of his geometry and horizontality. Nowadays it is not only a statement for the Olympics in 1928, but also a host for several cultural and sports events. The bridge gives access to the public space on the north-west side of the stadium, which is designed for the urban plan of Sant and Co.The solid appearance of the stadium is accompaniedby the pavers in the public space to the waterfront.

On the other side of the water, the bridge connects to a roundabout which guides to the Aldo van Eijck's Burgerweeshuis and an industrial area with block volumes. In the design and materialisation the bridge is given an autonomous identity which is not related to the completely different worlds on both sides of the water. The autonomous identity of the bridge is strengthened by the minimal detailing.

In the direction of movement towards the Olympic stadium two viewpoints are designed on a corner located at the level of the bank. At this point the bridge makes a connection with the water by an opening in the bridge-deck and the pedestrian will get confronted with a total different vision of the bridge then that one should expect according to the bridge's side appearance. On the stadium side the bridge is asymmetrical connected to the square designed by Sant and Co, the branch is oriented to the north-west stand of the Olympic stadium.

The program of requirements prescribes that the passage height has to have a minimum of 2,4 meters and a width of 20 meters. The bridge should span the 40 meters over the canal which made it necessary to make beams with a construction height of at least 1,2 meter to support the vehicle deck. The slope of the pedestrian walkway is not allowed to be more than 4% which was not possible with the given structure. The only solution possible was a separation between the vehicle deck and the pedestrian walkway. By placing the pedestrian walkway at bottom of the beams a smaller slope could be achieved.