OVER ONS

BUREAU

Nederlands:

René van Zuuk Architekten bv is een bureau dat sinds 1992 werkt aan zeer uiteenlopende opdrachten. Daarbij wordt de werkwijze gekenmerkt door het zoeken naar een bouwsysteem dat aansluit op het programma van eisen en de context van de specifieke opgave.

Het ontwerpproces begint altijd met het maken van een stedenbouwkundige maquette. In de maquette wordt de vorm en de grootte van het gebouw bepaald in relatie tot de omgeving. Tijdens deze fase vormt zich het concept en een eerste idee voor het te gebruiken bouwsysteem. Vervolgens worden de ruimtelijke structuren en de fysieke vormgeving op gebouwniveau onderzocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van maquettes en 2D / 3D computertekeningen. Voordeel van computertekeningen is de grote maatvastheid terwijl de maquette juist meer ontwerpflexibiliteit biedt. Beide methodes hebben daarmee hun eigen bijdrage in het proces. Het ontwerp wordt in deze fase verder ontwikkeld aan de hand van het concept. Het concept is ook leidend in de verdere uitwerking en detaillering van het project.

Duurzaamheid is geen op zichzelf staand doel maar wordt integraal opgenomen in het ontwerpproces, net zoals de reeds eerder beschreven aspecten. Er wordt gedacht aan aanpasbaarheid, energetische -en milieu aspecten om een duurzaam ontwerp te maken. Maar ook het complete voorkomen van het gebouw draagt hieraan bij. Een bijzonder gebouw maakt dat mensen het ook na jaren nog de moeite waard vinden om het gebouw te behouden.

René van Zuuk Architekten bv staat voor het realiseren van kostenbewuste ontwerpen met een hoge architectonische kwaliteit. Ieder project heeft een eigen vormentaal en een eigen karakter. Om dat te kunnen waarborgen houdt het bureau zich bezig met het gehele bouwproces; van de eerste ontwerpschets tot en met de oplevering.

Engels:

René van Zuuk Architekten bv is an office that works on diversity of projects since 1992. The work process is characterized by a search for a building system that connects to the program requirements and the context of the specific task.

The design process always starts with the making of a urban model of the site. In this model, the shape and the size of the building is determined in relation to the surroundings. During this phase the concept is formed and the first idea for the constrcution system. Then spatial structures and physical layouts are examined at the level of the building. This is done via use of models and 2D / 3D computer drawings. The advantage of computer graphics is the high dimensional stability while the models offers more design flexibility. Both methods have their own contribution to the process. In this stage the design is further developed in strong relation with the concept. The concept is also a leading role in the further development and detailing of the project.

Sustainability is not an end in itself but is fully incorporated into the design, like the aspects previously described. Aspects like adaptability, energy and environmental issues are regarded for a sustainable design. But also the complete appearance of the building contributes to this. A special building makes people find ways to preserve the building.

René van Zuuk Architekten bv stands for realizing cost-conscious designs with high architectural quality. Each project has its own language and character. In order to ensure this quality the office is involved in the entire construction process, from the initial design sketch to its completion.

RENÉ VAN ZUUK

Opleiding / Education:
1982 - 1988
Technical University Eindhoven building technology

Werkervaring / Work experience:
1988 - 1989
Skidmore, Owings & Merrill London (UK) and Chicago (USA)

1989
Facilitair Bureau voor Bouwkunde Rotterdam Hoogstad, van Tilburg Architecten

1990 - 1992
Freelance

since 1992
Owner and director of René van Zuuk Architekten bv Almere
Several architecture juries

1993 – 2003
Tutor at the Academie voor Bouwkunst Amsterdam
Member of exam commission Academie Amsterdam, Rotterdam
Member of exam commission Academie voor Bouwkunst Amsterdam
Tutor of workshops in Europe

2003 – 2004
Visiting professor, Technical University Eindhoven

2005 – 2010
Professor, Technical University Eindhoven

since 2008
Honourable member of the society of Czech architects