Brugwachtershuis Middelburg

Lock Keeper's House, Control building, Middelburg NL, Project Team: René van Zuuk, Client: Municipality of Middelburg, Design: 2001

Nederlands:

Het ontwerp voor het brugwachtershuisje in Middelburg was een inzending voor een besloten prijsvraag. Omdat het bestaande bedieningsgebouw voor de brug als gevolg van een herstructurering van het stationsgebied zou verdwijnen heeft de gemeente Middelburg besloten om een meervoudige opdracht uit te schrijven voor een nieuw te bouwen brugwachtershuisje.

Daar het bedieningsgebouw slechts zes dagen per jaar in zijn functie wordt gebruikt hebben wij als bureau besloten om een tweede functie aan het gebouw te geven in de vorm van een lichtsculptuur.

In het gegeven programma van eisen wordt voor het brugwachtershuisje een doorzichtige verschijningsvorm voorgeschreven. Verder zou het gebouwtje pal naast de bestaande draaibrug geplaatst moeten worden. Deze brug heeft een liggervormig uiterlijk en heeft een hoogte van 6 meter. Het voorgeschreven volume voor het bedieningsgebouw had als nadeel dat het zou gaan plakken aan de draaibrug. Om deze reden hebben wij het brugwachtershuisje als een toren vormgegeven die streeft naar een eigen entiteit, waardoor het gebouwtje zich lostrekt uit haar omgeving. Op deze wijze kan men de brug en de toren als twee afzonderlijke elementen onderscheiden.

English:

The design for a new bridge keepers house at Middelburg, a town in the south-west of the Netherlands, was an entry for a limited competition. Because the current bridge-main house was going to disappear because of a restructuring, the community of Middelburg decided to write out a competition.

The bridge-man house is only functioning six days a year, therefore we decided to add a new function; a lightsculpture.

The programm demanded a transparent appearance. Furthermore the building was to be placed right next to the current turning bridge. The prescripted volume for the bridge-man house had a disadvantage that it would stick to the bridge. Because of this reason we designed the bridge-man house as a tower, which strives after his own identity. The building and the bridge will therefore be distinguished as two separate elements. The programm consists of a restroom and a watchtower on height. The starting point of the design is a lighthouse, taking in considering that the bridge-man house will be a separate element with respect to the bridge.

Comments Are Closed