Bedieningsgebouw Hondsrugkanaal

Control building for lock, Emmen NL, Project Team: René van Zuuk, Peter Hagelaar, Joe Scragg, Anja Rademaker, Client: Municipality of Emmen, Start of design: 2011, Area: 66 m², Volume: 200 m³, Building costs: €100.000

Nederlands:

De provincie Drenthe realiseerde in 2013 een nieuwe vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel. Het kanaal voert dwars door het Oosterbos en over de Hondsrug. Om de diverse hoogteverschillen op te vangen zal het nieuwe kanaal een aantal sluizen bevatten. Waaronder een koppelsluis, twee sluizen achter elkaar, waarbij een hoogteverschil van 5 meter wordt overwonnen. De opdracht omvat naast het onderkomen voor een sluiswachter ook een aantal publieke toiletten.

De sluis wordt voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart, maar biedt ook voor passerende wandelaars en fietsers een recreatieve meerwaarde. Het aanleggen en binnen manoeuvreren van bootjes levert immers een aangenaam schouwspel op. In het ontwerp hebben we het ideale zicht van de sluiswachter willen delen met de passerende bezoeker om hem extra bij het schouwspel te betrekken. Op het gebouwtje hebben we een platform met een uitkijkpunt gemaakt, welke met een trap vanuit de publieke zijde bereikbaar is.

De uitwerking en materialisatie refereert aan een industrieel verleden, hetgeen het historiserende karakter van het gehele kanaal zal ondersteunen.

English:

In 2013 the Province of Drenthe realized a new water connection between Erica and Ter Apel. The canal leads through the Oosterbos and the Hondsrug. To surpass the various height differences the canal will include few locks. Including a coupling lock, two locks in succession, which will overcome a height of 5 meters. The proposal is a lock keeper's house with an additional function - public toilets.

The lock will be used by tourists boats, but also provides recreational value for passing walkers and cyclists. Docking and maneuvering boats is an exciting spectacle - the design should also have value for pedestrians and bikers in this area. The lock keeper's house has the ideal visibility towards the lock, and the design is based on sharing that view with passing visitors to involve them with the spectacle. The viewpoint, located on the top of the building, is a public space for visitors.

The design of the building refers to the industrial past, which should support the industrial look of the canal.