Spikvoorde I

Apartments, Deventer NL, Project Team: René van Zuuk, Kersten Scheller, Wulf Oschwald, Christoph Mettler, Client: Woonbedrijf ledereen, Developer: Le Clercq Planontwikkeling bv, Start of design: 2003-2004, Completion: 2010-2011, Area: 890 m², Volume: 2.670 m³, Building costs: € 825.000

Nederlands:

Spikvoorde is deel van "De Vijfhoek", een nieuwbouwwijk in Deventer. René van Zuuk Architekten was gevraagd om in korte tijd binnen dit gebied twee markante ontwerpen te presenteren. Hoewel de twee projecten (Spikvoorde I en II) verschillen in functie, volumen en programma van eisen hebben de twee gebouwen een gezamenlijke architectonische structuur en vormtaal.

De locatie van dit project is vergelijkbaar met de eerste opdracht “Spikvoorde II”: een alzijdig open en stedenbouwkundige context. De twee projecten horen bij dezelfde 'familie'. Met het uitgangspunt van een architectonische “familie”, overtuigde het bureau de opdrachtgeverschap en verzekerde zich vervolgens van de ontwerp-opdracht voor de zeven laagbouwwoningen. Het ontwerp is gebaseerd op dezelfde structuur: beginnend met een basisvorm welke meerdere malen wordt herhaald door middel van een gecombineerde rotatie en verschuiving. Door het herhalen van dit algoritme zes keer ontstaat een concentrisch volumen rond een omsloten binnenplaats. Het resultaat is een bouwblok zonder voor en achter, maar met een binnen en buiten.

De structuur is terugkerende, maar heeft tegelijkertijd twee opzettelijke afwijkingen. Om oriëntatie te vergemakkelijken en de notie van uniciteit te verbeteren, wordt de spleet tussen de verschoven 'taartpunten' gevuld en verbijzonderd op twee plaatsen. De uniformiteit en vereenvoudiging in de uitvoeringsfase wordt gehandhaafd, terwijl architectonische voorspelbaarheid wordt vermeden. 

English:

Spikvoorde is part of “De Vijfhoek” (The Pentagon), an urban development district in Deventer, the Netherlands. Within a short period of time two commission opportunities in this area were presented. Although the two projects (Spikvoorde I and II) differ in their program and principal, the two projects are indeed related in their syntax and structure. 

The location of this project is similar to the first Spikvoorde-assignment: an all-round open and urban context. The two projects together from a kind of 'family'. With that argument, to relate the two buildings architecturally, the architect convinced the second principal and subsequently secured the design commission for the seven low-rise houses. The design is based on the same structure; starting with one basic shape which is repeated several times by means of a combined rotation and translation. By repeating this algorithm six times a more concentric volume around an enclosed courtyard arises. The result is a housing block without a front and rear, but with an inside and outside. 

The structure is indeed recurrent, but has two deliberate anomalies. To facilitate orientation and to enhance the notion of uniqueness, the chink between the shifted 'pie slices' is filled and particularized at two places. Thus the unity in production is maintained, while architectural predictability is avoided.

Comments Are Closed