Psyche

Villa, Almere NL, Project Team: René van Zuuk, Client: Marjo Körner & René van Zuuk, Start of design: 1989, Completion: 1991-1992, Area: 105 m2, Volume: 370 m³

Nederlands:

De Fantasie is een woonwijk in Almere die tot stand is gekomen middels een prijsvraag uitgeschreven door stichting 'De Fantasie'. De eerste prijsvraag werd uitgeschreven in 1982 en had het thema 'Ongewoon wonen'. Ontwerpers konden hierbij hun fantasie de vrije loop laten, omdat ze niet gebonden waren aan wetten en conventies. De ontwerpen waren bedoeld voor een levensduur van vijf jaar, waardoor de regels van 'permanente bewoning' niet van toepassing waren.

Voor twee niet ingevulde kavels werd in 1989 de prijsvraag 'Ongewoon wonen II' uitgeschreven. Hierbij werd besloten de termijn van vijf jaar om te zetten in een permanente situatie. Het ontwerp Psyche won deze tweede competitie. De realisatie is voor een groot deel te danken aan sponsoring van materiaalleveranciers.

De locatie van het ontwerp, de Fantasie, was destijds een kaal plekje aan het Weerwater in Almere. Tegenwoordig is de plek een stadsrandlocatie met bijzondere kwaliteiten. Het wijkje is opgezet als een woonerf dat met een lusvormige route aansluit op de toegangsweg vanuit de verderop gelegen woonbuurt. Het kavel van het woonhuis ligt precies op de as van deze lus. Aan de zuidzijde van de Fantasie ligt een brede sloot als grens van een open en groen gebied.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het weidse uitzicht is de woonkamer op de eerste verdieping geplaatst met glas rondom. Deze staat door middel van een vide in verbinding met de entree en de keuken, waardoor ze een geheel vormen. Bij binnenkomst is de ruimtelijkheid direct merkbaar, wat contrasteert met binnenkomen in de krappe gangen van de Nederlandse standaard woningbouw. Op de begane grond zijn de slaapkamers, badkamers en toilet, gescheiden van de entree en keuken door een cirkelboog van glazen U-profielen die zich uitstrekt tot buiten het huis. De route naar en door het huis wordt er door vormgegeven.

Een beeldbepalend element is de dakconstructie. Deze bestaat uit vier dragers in de vorm van bomen die zijn vervaardigd van gehalveerde HEA profielen met stalen lijven.

De stalen dragers zijn ingelegd met computergefreesde, houten stroken en hebben elk hun eigen vorm. Dit komt omdat ze bovenin op één lijn staan en daaronder buigen in de richting van de cirkelvormige afscheidingswand. Naast de dakplaten dragen de 'bomen' in de centrale as van het huis een brede goot die aan de oostzijde wordt beëindigd door een staande afvoer. De dakdelen lijken samen twee vleugels te vormen. Hieraan dankt het huis haar naam. Psyche komt uit de Griekse mythologie en was beroemd om haar schoonheid. Ze werd afgebeeld met vlindervleugels.

De maatvoering van het huis is grotendeels bepaald door de horizontaal toegepaste dakplaten op de gevel. Zo hebben de raamstroken in voor- en achtergevel de maat van een halve plaat. De wandconstructie bestaat uit een vliesgevelsysteem, en is vrijwel onafhankelijk van de dakconstructie.

De uitvoering en de bouw van Psyche is grotendeels te danken aan sponsoring door leveranciers van materialen. Deze eigenaardige manier van 'private aanbesteding' werd vergemakkelijkt door de versnippering van het ontwerp in vele materialen en systemen. Al deze bouwcomponenten zijn dus relatief bescheiden in omvang en op financieel vlak.

English:

The Fantasy in Almere is a housing estate that originated from a competition. The first version of the competition was announced in 1982 with the theme ‘Uncommon Housing’. Designers were given all the liberties and were not limited by laws, permits and conventions. The preconceived life span was five years, thus evading the rules for ‘permanent occupation’.

For two plots that had remained empty a second competition was opened in 1989. The five year time-limit for occupation was now converted into a permanent status. Psyche was the winning entry in this second competition.

At that time the site was an undeveloped area at an artificial lake (Weerwater). Currently the location is on the edge of town and displays particular qualities. The district is established as a ‘home zone’ with a loop-shaped route that connects to the access road of the residential neighbourhood further on. The Psyche-plot is situated exactly on the axis of that road. On the southern side of the Fantasy area a wide ditch marks the boundary to the open green polder land.

The living room is situated on the upper storey and glazed all round to make optimum use of the panoramic views. Through a void that floor is visually linked to the entrance and the kitchen, forming a whole. As you enter, the spaciousness is immediately noticeable, contrasting sharply with the narrow hallways in the Dutch standard housing types. On the ground floor the main space is separated from the service area by an arc-shaped wall made of vertical U-section glass panels. The wall extends to the exterior and marks the route to and through the house.

A visually dominant element is the roof supporting structure. This consists of four trusses shaped as stylized trees that are made out of H-section steel beams divided in halves with welded web plates infill.

Those four supports are finished with wooden inlays, computer-controlled milled to their individual shapes. The four trees are distinctive because their ‘crowns’ are all in line, but their ‘trunks’ follow the arc-shaped partition. Apart from the roof panels, the trusses also support a wide gutter ending in an ornamental open downpipe. The two roof parts resemble wings. From this the house derives its name. In Greek mythology Psyche en Eros were lovers. She was famous for her beauty and was portrayed with butterfly wings.

The final dimensions plan of the house is largely based on the roofpanels, in this project applied as façade cladding. The size of the bands of windows in the front and rear façade for example equals half a cladding panel. The exterior curtain wall system is practically independent of the roof structure.

The implementation and building of Psyche is largely due to sponsoring by material suppliers. This peculiar way of ‘private tender’ was facilitated by the fragmentation of the design in numerous materials and systems. All of these building components are therefore relatively modest in size and financially at the same level. 

Comments Are Closed