WONINGBOUW

PRINS BERNHARDSTRAAT, Hilversum

Het project pakt de ontwikkeling aan van een appartementengebouw aan de Prins Bernhardstraat in Hilversum. Het bestaat uit een bouwvolume van baksteen met een afgeschuinde bovenkant. Het totale bouwvolume bestaat uit vier verdiepingen bovenop een parkeergarage.

WOONDOME WOONCOMPLEX, Almere

Het wooncomplex Woondome ligt aan de bocht van de hoofdtoegangsweg naar het centrum van Almere Buiten. Op dit moment bevindt het verlaten gebouw van de meubelwinkel Woondome, een anoniem eenzaam volume, gescheiden van de omliggende, zich op een perceel. Het nieuw ontworpen bouwvolume is een bijna omsloten bouwblok dat aan de bovenkant trapsgewijs wordt afgesneden, zodat zonlicht diep in de binnentuin kan doordringen.

HOOGBOUWKAVEL, Leidsche Rijn

Tender met een architectencombinatie, twee aannemers en een ontwikkelaar voor een woningbouwkavel met 1200 appartementen.

SUYDERSEEBOULEVARD FASE 3, Lelystad

Het project Suyderseeboulevard ligt naast de Bataviahaven in Lelystad. Het plan omvat 24 uiteenlopende typen eengezinswoningen en 15 appartementen.

BELVEDERE WOONTOREN, Hilversum

De woontoren van 11 verdiepingen telt 55 appartementen met oppervlakten variërend van 64 m2 tot 126 m2. Omdat de toren op de kop van een reeks ligt en aan alle zijden zichtbaar is, was de wens om een alzijdig, markant gebouw neer te zetten met een sculpturale vorm. Het driehoekig kavel van 3000 m2 kon als gevolg van de eisen met betrekking tot de afstand tot de erfgrens en een Bonnaleiding die dwars over het kavel loopt slechts voor 450 m2 bebouwd worden. Om de gewenste 55 appartementen te realiseren, is een toren ontworpen met een kleine foodprint die naar buiten toe uitkraagt.

BLOCK 16 / THE WAVE, Stadshart, Almere

Block 16 maakt deel uit van het masterplan van OMA voor het nieuwe prestigieuze stadscentrum van Almere. Het autonome expressieve blok reageert op twee aanwezige condities: het opbollende uiteinde markeert als een soort poortwachter de ingang van de haven. Aan het andere uiteinde is de beweging vervlakt en sluit het volume aan bij de orthogonale structuur van de naastgelegen glazen woontorens.

SPIKVOORDE II, Deventer

Spikvoorde is onderdeel van De Vijfhoek, een uitbreidingswijk in Deventer. De locatie van het project bevindt zich op een markant punt in dit gebied, daar waar de toegangsweg tot de wijk uitkomt op een T-splitsing. De plek is vanuit alle richtingen zichtbaar en vraagt om een verticaal herkenningspunt. Daartoe is het gebouw zelf opgedeeld in segmenten waardoor een verticale structuur ontstaat die, vanaf de entreeweg gezien, versterkt wordt door de weerspiegeling in het water.

SPIKVOORDE I, Deventer

Spikvoorde is deel van "De Vijfhoek", een nieuwbouwwijk in Deventer. René van Zuuk was gevraagd om binnen dit gebied twee markante ontwerpen te presenteren. Hoewel de twee projecten (Spikvoorde I en II) verschillen in functie, volume en programma van eisen hebben de twee gebouwen een gezamenlijke architectonische structuur en vormentaal.

PROJECT X, Almere

Achter de wat mysterieuze benaming ‘Project X’, schuilt het ontwerp van het eigen woonhuis van René van Zuuk en diens gezin. De villa met een bescheiden kantoorruimte ligt pal naast Psyche, het voormalige woonhuis van de architect. Beide maken deel uit van De Fantasie, een locatie voor experimentele woningbouw in Almere. Omdat de eerste woning vanaf 2004 dienst doet als architectenbureau was het mogelijk om de tuinen van de twee kavels samen te voegen.

HANGARWONING

In een tijd waar budgetten krap zijn moet een architect slimme manieren bedenken om een bijzonder project te kunnen realiseren. De Hangar woning zoekt de grens op tussen het betaalbare en het bijzondere door een unieke vrijstaande villa te realiseren binnen een klein budget.

PSYCHE, Almere

De Fantasie is een woonwijk in Almere die tot stand is gekomen middels een prijsvraag uitgeschreven door Stichting De Fantasie. De eerste prijsvraag werd uitgeschreven in 1982 en had het thema 'Ongewoon Wonen'. Ontwerpers konden hierbij hun fantasie de vrije loop laten, omdat ze niet gebonden waren aan wetten en conventies. De ontwerpen waren bedoeld voor een levensduur van vijf jaar, waardoor de regels van 'permanente bewoning' niet van toepassing waren.

VILLA VAN DIEPEN, Almere

Van alle locaties in het gebied Filmwijk-Zuid is het kavel van de familie van Diepen de meest uitdagende opgave. In tegenstelling tot de meeste andere kavels ligt het niet aan het water of heeft het niet de privacy van de gesloten straatzijde, het ligt aan een rotonde. Om de bewoners van dit gecompliceerde kavel de nodige privacy te bieden en te beschermen tegen de ronddraaiende koplampen is het huis als een burcht vormgegeven. Het ontwerp won in 1999 de architectuurprijs van Almere.

BOSRIJK, Eindhoven

In Bosrijk was het plan om twee soorten huizen te ontwikkelen; geschakelde woningen en vrijstaande huizen. Een centraal thema in het project was het idee van 'het leven in het bos'. Het idee was dus om gedeelde ruimtes tussen de huizen te creëren die optreden als een gemeenschappelijke tuin. Ieder huis heeft zijn eigen privé terras c.q. tuin terwijl de ruimte rondom als gezamenlijke tuin, bosperceel beschouwd kan worden.

VILLA BROUWER, Heiloo

Heiloo is een kleine gemeente direct naast Alkmaar. De leefomgeving van Heiloo kenmerkt zich door veel groen en veelal traditionele architectuur. Binnen deze behoudende context is er in 2006 een meervoudige opdracht uitgeschreven voor het herontwerp van een bestaande villa.

GRACHTENPAND, Javaeiland, Amsterdam

In 1994 zijn wij door Sjoerd Soeters uitgenodigd om een grachtenpand te ontwerpen op Javaeiland in Amsterdam. Vier panden in vier cerschillende straten met vier andere buren